• <label id="dgaaa"></label>
  1. <dd id="dgaaa"></dd>

   1. <dd id="dgaaa"></dd>
    1. 人教版必修三課內文言文閱讀練習

     適用年級:高三 學科分類:語文 適用地區:人教版地區 資源類型:試題 文件類型:.doc 資料等級:★★★★★ 資料大?。?/small>0.04 MB 發布時間:2016-11-12 官方網址:HHXX.com.cn
     內容簡介
     人教版必修三課內文言文閱讀練習
     (一)閱讀下列文段,完成1~5題。
     ?? “不違農時,谷不可勝食也;數罟不入洿池,魚鱉不可勝食也;斧斤以時入山林,材木不可勝用也。谷與魚鱉不可勝食,材木不可勝用,是使民養生喪死無憾也。養生喪死無憾,王道之始也。五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛矣;雞豚狗彘之畜,無失其時,七十者可以食肉矣。百畝之田,勿奪其時,數口之家,可以無饑矣;謹庠序之教,申之以孝悌之義,頒白者不負戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饑不寒,然而不王者,未之有也。
     ?? “狗彘食人食而不知檢,涂有餓莩而不知發,人死,則曰:‘非我也,歲也?!呛萎愑诖倘硕鴼⒅?,曰:‘非我也,兵也’?王無罪歲,斯天下之民至焉?!?br> 1.下列句中加點詞語的解釋正確的一項是( )
     ①斧斤以時入山林②申之以孝悌之義 ?、酆萎愑诖倘硕鴼⒅芩固煜轮裰裂?br> A.①與②相同,③與④相同
     B.①與②不同,③與④不同
     C.①與②相同,③與④不同
     D.①與②不同,③與④相同
     【答案】 B(以:介詞,按照/介詞,用。之:代詞,代人/助詞,的。)
     2.下列選項中加點詞的古今意義不相同的一項是( )
     A.五十者可以衣帛矣。
     B.頒白者不負戴于道路矣。
     C.黎民不饑不寒。
     D.然而不王者,未之有也。
     【答案】 D(然而:古,這樣卻,是兩個詞;今:連詞,表轉折,是一個詞。)
     3.下列各句中加點詞的用法與例句不同的一項是( )
     例句:填然鼓之
     A.五畝之宅,樹之以桑
     B.狗彘食人食而不知檢
     C.然而不王者,未之有也
     D.棄甲曳兵而走
     【答案】 D(例句中“鼓”為名詞用作動詞,ABC三項均為名詞用作動詞,D項沒有活用現象。)
     4.下列分析不符合原文意思的一項是( )
     A.孟子提出發展生產的三條措施,認為生產發展,使百姓安居樂業,這是行王道的根本。
     B.孟子用“狗彘食人食”和“涂有餓莩”的事實深刻地揭示了當時社會的不平等。
     C.孟子用“刺人而殺之”歸罪于“兵”的比喻,表明害民的是荒年。
     D.文章最后一句是說大王不要歸咎于年成,而是要反省自己,革除虐政,施仁政,行王道,那么天下的百姓都會來歸順了。
     【答案】 C(“表明害民的是荒年”有誤。)
     5、翻譯句子
     (1)填然鼓之,兵刃既接,棄甲曳兵而走。

     下載地址
     • 本地下載
     下載說明

     ☉推薦使用第三方專業下載工具下載本站學習資料,使用 WinRAR v3.10 以上版本解壓本站資料。
     ☉下載本站資源,如果服務器暫不能下載請過一段時間重試!
     博宏育人網提供的一些資料和試題僅供學習研究之用,如用于商業用途,請購買正版。

     分享到
     ------分隔線----------------------------
     幸运赛车